top of page

Young Ninja Group (ages 3-5)

Public·10 members

Ezikhala KahleOwokugcina i-Olympic Duathlon, inowabagijimayo emibili okubalwa owe-10km nowe-5km nowamabhayisekile (42km) ongenelwa abaneminyaka esuka kweyi-15 kwenyuke. Kulindeleke ukuba abasubathi abangenele le mijaho bathole isikhwama esincane esinezinto ezikhala kahle nezinsiza zabasubathi.
Ezikhala Kahle

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page